فیلتر ممنوع!

اعتیاد به الکل در نزد زنان ایران افزایش چشمگیری یافته است

مجید رضازاده، رییس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی ایران که پیشتر ریاست دبیرخانۀ پیشگیری از بیماری ایدز را در همین سازمان برعهده داشت در گفتگو با روزنامۀ “شرق” به برخی نشانه های تکان دهنده در خصوص افزایش اعتیاد به الکل در ایران به ویژه در نزد زنان اشاره کرده و افزوده است که مسئلۀ “اعتیاد به الکل در ایران تابو است” و دست او در بیان بسیاری از مسائل مربوط به این آسیب اجتماعی “بسته است”. زیرا، فاش گویی او در خصوص این مسئله در گفتگو با رسانه ها می تواند “جلوی بسیاری از اقدام ها در مواجه با مسئلۀ اعتیاد به الکل” را بگیرد.

امیر شکیب - امیرشکیب - Amir Shakib

مجید رضا زاده سپس افزوده است که هم اکنون علاوه بر “خط ملی اعتیاد”، دو خط تماس تلفنی دیگر نیز وجود دارد که آمارهای نسبی در مورد مسئلۀ اعتیاد به الکل در اختیار سازمان بهزیستی قرار می دهد. او افزوده است که بر پایۀ تماس های صورت گرفته با این دو خط تلفنی معلوم شده است که شمار زنان معتاد به الکل در ایران افزایش چشمگیری یافته است. رییس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی گفته است که در سال گذشته ۸۰ درصد کسانی که برای دریافت مشاوره و کمک با این خطوط تماس گرفته اند زنان و ۲۰ درصد آنان را مردان تشکیل داده اند و در مراکز مشاورۀ حضوری نیز ۶۳ درصد مراجعه کنندگان زنان معتاد به الکل و مابقی مردان بوده اند.
مجید رضا زاده سپس تصریح کرده است که در سال گذشته شمار کسانی که برای دریافت مشاوره، تماس تلفنی گرفته اند ۵۰۰ هزار نفر و تعداد کسانی که برای دریافت مشاوره و کمک مراجعۀ حضوری داشته اند ۸۰۰ هزار نفر بوده است. نکته قابل توجه دیگر در سخنان مجید رضازاده این است که اکثریت مراجعه کنندگان معتاد به الکل در ایران را جوانان متأهل ِ تحصیلکرده تشکیل می دهند که بیش از همه با مشکل بیکاری و فقر روبرو هستند. او گفته است که ۲۳ درصد مراجعه کنندگان تلفنی مجرد و ۶۲ درصد آنان متأهل و مابقی مطلقه، بیوه یا عقد و نامزد کرده بوده اند. به گفتۀ مجید رضازاده در مراکز مشاورۀ حضوری ۳۷ درصد مراجعه کنندگان مجرد و ۵۰ درصد آنان متأهل بوده اند. وی همچنین گفته است در تماس های تلفنی ۵‚۱۴ درصد مراجعه کنندگان معتاد زیر دیپلم، ۴۰ درصد در مقطع دیپلم و پیش دانشگاهی، ۳۶ درصد دارای لیسانس و مابقی هم دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر بوده اند. در بین مراجعه کنندگان حضوری ۲۳ درصد زیر دیپلم، ۳۴ درصد دارای دیپلم، ۳۰ درصد دارای لیسانس و مابقی هم دارای دیپلم هایی بالاتر از لیسانس بوده اند.

منبع

0 thoughts on “اعتیاد به الکل در نزد زنان ایران افزایش چشمگیری یافته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *